چرا اینجا بالش نذاشتین؟!

چرا اینجا بالش نذاشتین؟!

ماجرای برخورد وزیر بهداشت با مسئولان و پرسنل یک بیمارستان به دلیل نبودن بالش زیر سر یک بیمار، که از موضوعات داغ این روزها در فضای مجازی بود، سوژه کارتونی از طراوت نیکی در «نیش خط» شد. ...

ادامه مطلب ...