بازارسهام ایران پس از پشت سرگذاشتن روزهای دلهره آور برای سهامداران، سمت و سوی تازه‌ای پیدا کرده است و به سمت تعادل پیش می‌رود.

به گزارش رتبه آنلاین، درحالی که بورس تهران با افت ۱۰.۶ درصدی، فصل بهار را درسال‌جاری به پایان برد، اما ازمیانه تیرماه، نشانه‌های بهبود درآن نمایان شد، بهبودی که تنها براساس رشد مداوم شاخص نیست و درواقع با خروج هیجانات بازار متعادل ترشده است و معاملات نیز براساس عوامل و متغیرهای واقعی‌تر درجریان است. پس از گذشت ماه‌ها، از ۲۱ تیرماه، شاخص دوباره توانست کانال ۱.۳ میلیون واحدی را که درسال گذشته پرونده بازار روی آن بسته شد؛ تجربه کند و بتدریج به سمت کانال‌های بالاترحرکت کند، به طوری که در۱۳ مرداد ماه، شاخص به کانال ۱.۴ میلیون واحدی رسید.

دراین شرایط، کارشناسان بازارسرمایه اعتقاد دارند ازمیانه تیرماه به این سو، نشانه‌های تغییر رفتار بازار و سهامداران به وضوح مشاهده می‌شود و دیگر از آن هیجانات و دلهره‌های سال گذشته خبری نیست و همین موضوع نکته امیدبخشی برای روزهای بهتر و متعادل‌تر درآینده است.

میزان بازدهی ماهانه بورس

بررسی روند حرکتی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال‌جاری تا روزگذشته نشان می‌دهد که بتدریج این روند بهبود یافته است. درحالی که شاخص درفروردین ماه امسال با ۸۸ هزار و ۱۱۸ واحد کاهش معادل ۶.۷ درصد افت داشت، این رقم در دومین ماه سال به ۶۴ هزار و ۷۴۵ واحد معادل ۵.۳ درصد رسید اما درخرداد ماه، شاهد نخستین ماه مثبت بازارهستیم، به‌طوری که دراین ماه، شاخص با رشد ۱۳ هزار و ۸۲۰ واحدی، ۱.۱ درصد بازدهی داد.

با فاصله چشمگیری این رشد درتیرماه به ۱۴۲ هزارو۶۴۲ واحد رسید که باعث شد شاخص دراین ماه ۱۲.۲ درصد رشد کند. در۱۴ روزکاری مرداد ماه جاری (تا دیروز) نیز شاخص کل بورس تهران با ۱۶۹ هزار و۵۲۴ واحد افزایش، ۱۲.۹ درصد رشد تجربه کرد.

هرچند بازدهی و رشد شاخص درمدت مشابه سال قبل با آنچه درسال‌جاری رخ داده، به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، اما تغییر رفتار بازارحاکی ازحرکت به سوی تعادلی پایدارتر و به دوراز هیجانات است. دربهارسال گذشته بازدهی بورس تهران ۱۴۷.۷ درصد بود که این میزان تا پایان تیرماه این سال به ۲۷۳.۵ درصد افزایش یافت. ولی دربهار امسال شاهد بازدهی منفی ۱۰.۶ درصد بورس هستیم که درپایان تیرماه (چهارماهه نخست سال) بازدهی با رقم ۲۷ صدم درصد، تقریباً صفرشده است.

درمجموع بازدهی بورس تهران ازابتدای سال‌جاری تا روزگذشته به ۱۳.۳ درصد می‌رسد که با توجه به بازدهی‌های منفی دردوماهه نخست سال، عمده این بازدهی به رشد شاخص درتیر و بخصوص ۱۴ روز کاری مرداد، مربوط می‌شود. دیروز شاخص کل بورس با افت ۳ هزارو۷۹۷ واحدی به یک میلیون و ۴۸۰ هزارو۸۳۰ واحد رسید.

۷ عامل تغییر دهنده رفتار بازار

دراین باره فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه با تأکید براین که رفتار بازار طی ماه‌های اخیر تغییر محسوسی داشته و به سمت تعادل حرکت کرده است، گفت: درمجموع هفت عامل باعث این تغییر رفتار و بهبود بازارشده است.

وی با اشاره به اصلاح قیمتی شدید تا ماه‌های گذشته به‌عنوان یکی ازعوامل هفتگانه افزود: اصلاح قیمتی که درشش ماه گذشته رخ داده باعث شده است تا نیمی از سهم‌های بازار به کمتراز ارزش ذاتی خود برسند، به طوری که این سهم‌ها بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افت قیمت را تجربه کردند و بدین ترتیب افت شدید قیمت سهام باعث شده است تا این سهم‌ها برای خرید جذاب شود.

آقابزرگی اضافه کرد: دومین عامل تغییر رفتاربازار به پیش‌بینی‌های مثبت درسود و زیان شرکت‌های بورسی مربوط می‌شود. علاوه برپیش‌بینی سوددهی درسه ماهه نخست امسال، چشم‌انداز تا پایان سال‌جاری ازنظر سودآوری شرکت‌ها مثبت است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ازنظرمیزان فروش و هم کسب سود، با رشد همراه بوده است.

وی درخصوص سومین عامل، گفت: برخلاف تصوری که از کاهش نرخ ارز به ۱۵ هزارتومان وجود داشت، درماه‌های اخیر، نرخ ارز روند صعودی داشته و به کانال ۲۶ هزارتومان رسیده است. این رشد موجب شده تا ارزش جایگزینی و روز صنایع بورسی با رشد قابل توجهی مواجه شود که درسود شرکت‌ها نیز اثرمثبت دارد. بنابراین یکی از دلایل انتظار، تورمی است که دراقتصاد وجود دارد.

این کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به این که اصراردولت برای انتشار اوراق و تأمین مالی از طریق بازارسرمایه کاهش یافته است، اظهارکرد: این عامل باعث شده است تا نقدینگی که پیش ازاین به‌سمت این اوراق و نهادهای منتشرکننده آنها هدایت می‌شد، به سمت سهام تغییر جهت دهد. درواقع خروج نقدینگی ازبازارکاهش یافته است.

آقابزرگی پنجمین عامل را به تحلیل‌های تکنیکال ازبازار مربوط دانست و گفت: طبق این تحلیل‌ها، ازابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه، بازدهی بورس صفر درصد بود درحالی که درمدت مشابه سال قبل این رقم به ۲۸۹ درصد می‌رسید، اما بازدهی ۱۳ درصدی بورس ازابتدای سال تاکنون، عمدتاً به عملکرد بازار درمردادماه جاری برمی گردد که نشان از روند صعودی بازاراست.

وی افزود: تعیین تکلیف مذاکرات برجام، یکی دیگر ازعوامل مؤثر در بهبود روند بازاراست. هم اکنون همه پذیرفته‌اند که درصورت تداوم مذاکرات قرار نیست با مفروضات دولت قبل سیلی از دارایی‌های خارجی ایران به کشور بازگردد یا درآمدهای ارزی رشد چشمگیری کند.

این کارشناس بورس درباره هفتمین عامل مؤثر توضیح داد: هفتمین عامل به قطعیت کسری بودجه ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی سال‌جاری برمی‌گردد. این رقم امکان محاسبه نرخ تورم و چشم انداز اقتصادی را برای فعالان فراهم کرده است به طوری که انتظار تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی وجود دارد. این انتظار تورمی موجب می‌شود تا  نقدینگی به سمت بورس حرکت کند و بازار از حالت غیرپویایی خارج شود.

به گفته وی، نهادها و مسئولان ذیربط تلاش می‌کنند تا بازار با کمترین تلاطم فعالیت کند تا نارضایتی‌های سال گذشته تکرار نشود.

۳ نشانه تغییر بازار

این کارشناس بازار سرمایه درادامه به نشانه‌های تغییر بازار اشاره کرد و گفت: کاهش خروج پول حقیقی از بازار درچهارماهه اخیر، کاهش تعداد صف‌های فروش از۳۰۰ شرکت به حدود ۶۰ شرکت و افزایش تعداد صف‌های فروش و افزایش ابطال یونیت‌های صندوق‌های قابل معامله و ورود نقدینگی آن به بازارسهام، سه نشانه مهم برای تغییرشرایط بازاراست.

پایان روزهای هیجانی بازار

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر بازارهای مالی نیز اعتقاد دارد، روندی که بازار طی ماه‌های اخیر به خود گرفته نشان از پرهیز از رفتارهای هیجانی و عملکرد پخته‌تر و معقول تری دارد. در واقع بازار از جو هیجانی سال گذشته فاصله گرفته است.

وی افزود: باوجود این که برخی اعتقاد دارند که شاخص بورس درکانال ۱.۵ میلیون واحدی با مقاومت مواجه می‌شود، اما نشانه‌ها حاکی از این است که درصورت ثبات شرایط و عدم ورود متغیرهای سیاسی جدید، روند رو به رشد شاخص ادامه خواهد یافت.

میرمعینی با اشاره به این که سهامداران نیز مانند سال گذشته تحت تأثیرکانال‌های فضای مجازی قرار ندارند و هیجانی عمل نمی‌کنند، گفت: اکنون سهامداران با تحلیل واقع گرایانه و با لحاظ متغیرهای جهانی و داخلی بنیادی اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند. برهمین اساس، عمده سهم‌های بنیادین بازار، معاملات پرعمق و پرگردشی دارد.

این کارشناس بازارسرمایه درادامه درخصوص مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در تغییر رفتار بازار توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها، نرخ ارز است. پس از آن که فعالان بازارمشاهده کردند که امکان تحقق دلار ۱۵ هزارتومانی وجود ندارد و نرخ ارز درماه‌های اخیر رشد داشته است، نگاه خود را به بازارتغییر دادند.

وی ادامه داد: علاوه براین، پس از مشخص شدن ترکیب تیم دولت سیزدهم، تکلیف برجام نیز برای فعالان بازار تا حدود زیادی روشن شد. این درحالی است که در دولت قبل، انتظار برای توافق جدید برجام که روی بسیاری از مؤلفه‌های بازار اثرگذاراست، باعث نوعی بلاتکلیفی درمیان سهامداران شده بود، اما اکنون انتظاری برای دستیابی به یک توافق در کوتاه مدت وجود ندارد.

میرمعینی درپایان اظهارکرد: بدین ترتیب شاخص کل بورس که در سال‌ جاری تا کف یک میلیون و ۸۵ هزارواحد کاهش یافته بود، با نگاه منطقی‌تر به رخدادها و متغیرها، خود را به کانال ۱.۴ میلیون واحد و درآستانه ۱.۵ میلیون واحد رسانده است.

 

 

منبع: روزنامه ایران