کارت پستال مرد ۶۶ ساله ای که ۲۸ سال پیش ارسال شد اکنون و با گذشت نزدیک به سه دهه به مقصد رسید. این موضوع باعث حیرت و خنده فردی شد که کارت را ارسال کرده بود.

کارت پستال مرد ۶۶ ساله ای که ۲۸ سال پیش ارسال شد اکنون و با گذشت نزدیک به سه دهه به مقصد رسید. این موضوع باعث حیرت و خنده فردی شد که کارت را ارسال کرده بود.

به گزارش رتبه آنلاین از انتخاب، یک مرد ۶۶ ساله ۲۸ سال پیش و پس از سفر به اسپانیا کارت پستالی را برای خانواده خود ارسال کرده بود که  به آنها بگوید به مقصد رسیده است. اکنون این کارت پستال با گذشته نزدیک به سه دهه به مقصد رسیده است. این موضوع زمینه ساز تعجب و حیرت بسیاری شده است.

جیم گرین که هم اکنون در خانه پدر و مادر از دنیا رفته خود زندگی می کند، اوایل این ماه با کشف یک کارت پستال از اسپانیا که در سپتامبر ۱۹۹۱ ارسال شده بود شگفت زده شد. او دریافت که وقتی حدود ۳۹ سال داشته کارت مذکور را برای خانواده خود فرستاده تا به آنها بگوید در امنیت کامل است و جای نگرانی نیست.

او روی این نامه به مورخه ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱ نوشته بود: “به مادر و بابا. پرواز خوبی داشتیم. همه چیز خوب است. هتل خوب ، هوا و همه چیز. البته از وقتی رسیده ام هوا بسیار گرم بوده است. گربه ها امیدوارم خوب باشند.” جیم درباره این نامه می گوید: “نامه را برداشتم و اولین فکر من این بود که چه فردی را در اسپانیا داریم که برای ما نامه فرستاده است؟ بعد تاریخ را نگاه کردم و فهمیدم ۲۸ سال دیر شده است و حیرت کردم. ”

هنوزمشخص نیست این بسته پس از ۲۸ سال از کجا پیدا شده است. اما به نظر می رسد این نامه به تازگی توسط شخصی پیدا شده دوباره وارد سیستم پستی شده است.