رکورد شکنی رشد پایه پولی/ چاپ پول 99؛ روزی 288 میلیارد تومان

رکورد رشدماهانه پایه پولی در بهمن ماه سال جاری شکست. این در حالی است که رشد یازده ماهه بهمن امسال با سال گذشته با یکدیگر برابر بوده است. آیا این اتفاق نشان از کنترل حجم پایه پولی در اقتصاد بوده است؟

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادنیوز،گزارش بانک مرکزی نشام می دهد حجم پایه پولی در بهمن امسال به ۴۳۶ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی از وضعیت پایه پولی در بهمن ماه رشد ماهانه این متغیر در میانه زمستان  ۴٫۰۹ درصد بوده است. رشد یازده ماهه چاپ پول نیز ۲۳٫۶ درصد برآورد شده است. تغییرات سالانه پایه پولی در بهمن ۱۳۹۹ به بهمن ۱۳۹۸ بیش از ۳۲ درصد تخمین زده می شود.

این آمارها به جهت درصد نشان می دهد رشد پایه پولی در بهمن ماه امسال رکورد رشد ماهانه را در سال جاری به ثبت رساند. به جهت مقداری نیز میزان نقدینگی اضافه شده در بازه ماهانه دومین رکورد را به جهت بالا بودن به ثبت رسانده است.

رکورد ماهانه پایه پولی

در بازه ماهانه، پایه پولی ۴٫۰۹ درصد رشد کرد. این میزان رشد در ۱۱ ماه گذشته بی سابقه بوده است. بررسی رشد ماهانه پایه پولی از ابتدای سال ۹۸ تا کنون نیز نشان می دهد رقم به دست آمده رتبه دوم را از لحاظ بالابودن رشد در این مدت ثبت کرده است. آبان ۹۸ با رشد ۵٫۱۳ درصد بیشترین رتبه اول را در این بازه رقم زده است.

تغییرات ماهانه پول در بهمن ۹۹

در مجموع به لحاظ مقداری در این ماه ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شد. مقایسه تغییرات مقداری ماهانه نیز در این مدت نشان از رکوردی دیگر در این سال دارد.  در دوسال گذشته نیز پس از اسفند ۹۸ که با ۲۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رکورد دار اضافه شدن مقداری حجم پول در این دوره بوده رقم تزریق شده ماهانه دومین رکورد را ثبت کرده است.

میزان چاپ پول در بازه ماهانه

با تقسیم این رقم بر کل ۳۰ روز محاسبه می شود که به طور متوسط در ۳۰ روز گذشته از ماه بهمن روزی ۵۷۰ میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به اقتصاد تزریق شده است.

پایه پولی

رشد نقطه به نقطه پایه پولی

آمار بانک مرکزی نشان می دهد در بازه سالانه نیز میزان پایه پولی بیش از ۳۰ درصد منبسط شده است. مقایسه حجم پایه پولی در بهمن امسال در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد که ۳۲٫۷۷ درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

تغییرات مقداری نقطه به نقطه پول در بهمن ۹۹

به لحاظ مقداری در بهمن ماه نسبت به بهمن سال گذشته ۱۰۷ هزار و ۶۴۰  میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شد.  مقایسه تغییرات مقداری نقطه به نقطه نیز در این مدت نشان از رکوردی دیگر داشته است.  در این دوره حجم پول سالانه اضافه شده دومین رکورد را در ایران ثبت کرده است. رکورد نخست در خرداد رخ داده که حجمی معادل با ۱۰۸ هزار میلیارد تومان داشته است.

میزان چاپ پول در بازه یک ساله

تقسیم این رقم بر کل ۳۶۵ روز گذشته از بهمن سال گذشته تا کنون نشان می دهد  که به طور متوسط در این مدت ۲۹۵ میلیارد تومان پول چاپ شده است.

پایه پولی

پایه پولی در نمای یازده ماهه

طبق آنچه بانک مرکزی در گزارش خود منتشر کرده است رشد حجم پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته ۲۳٫۶ درصد بوده است.

بر همین اساس مقدار اضافه شده به حجم پول در این مدت ۸۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که تقسیم آن بر ۳۳۶ روز گذشته از سال ۹۹ در پایان بهمن نشان می دهد که به طور متوسط ۲۴۸ میلیارد تومان در این مدت پول چاپ شده است.

مرور آمار گذشته پایه پولی نشان می دهد که رشد پایه پولی در بهمن ۹۸ رقمی مطابق با حد به ثبت رسیده در بهمن ماه امسال داشته است.

به عبارت دیگر می توان گفت که در این دوره تا حدی رشد پایه پولی کنترل شده اما باز هم این برابری در شرایطی نابرابر رخ داده است.

با وجود این که این رقم در بهمن ماه امسال کنترل شده اما این مدیریت در شرایطی رخ داده که شرایط محیطی ۹۸ و ۹۹ از لحاظ فشار تورمی متفاوت بوده است. در بهمن ماه سال گذشته هنوز پدیده ترامپ وجود داشته و فروش نفت به میزان کنونی نبوده است.

پایه پولی