ارزش بازار شرکت‌های زنجیره معدن و صنایع معدنی در بورس تهران در هفته گذشته، ۳.۸ میلیارد دلار جهش کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از ایمیدرو، ارزش بازار شرکت‌های زنجیره معدن و صنایع معدنی در بورس تهران در هفته گذشته به ۱۶۴۷ هزار میلیارد تومان معادل ۶۶.۳۶ میلیارد دلار رسید.

این میزان افزایش، نسبت به هفته ماقبل آن، ۶.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

ارزش بازار شرکت‌های زنجیره معدن و صنایع معدنی در بورس تهران (۸۷ شرکت)، ۲۳.۳ درصد از ارزش کل بازار است.

به اعتقاد کارشناسان، از جمله عوامل محرک ارزش بازار هفته گذشته، بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار ناشی از بهبود فضا و بازارگردانی مناسب شرکت‌ها و افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها بود.