فرشید شکر خدایی گفت: توجه به نظرات نخبگان و اندیشمندان و دور کردن دولت از نظرات غیرکارشناسی و بدون پشتوانه علمی می تواند کارگشای حل مسایل اقتصادی باشد.

به گزارش رتبه آنلاین از پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولیدآنلاین)، فرشید شکرخدایی در خصوص پیشنهاد به کابینه اقتصادی دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و اقتصاد به خبرنگار ما گفت: ارتباط با دنیا، حل کردن مشکل برجام، تصویب FATF و تبدیل شدن ایران به یک کشور عادی در ارتباطات بین المللی از پیشنهادات بنده است.

نایب رئیس انجمن کیفیت ایران افزود: اتمام ماجراجویی های بی پایان و تمرکز بر ثبات در سیاست ها و اقتصاد و توجه به نظرات نخبگان و اندیشمندان و دور کردن دولت از نظرات غیرکارشناسی و بدون پشتوانه علمی برخی افراد نیز کمک شایانی به توسعه اقتصادی می کند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: ایجاد محیط گفتگو و توسعه ارتباطات اجتماعی با توسعه اینترنت و حذف همه مجوزها برای استارتاپ ها از دیگر عوامل مهم توسعه اقتصاد است.

شکرخدایی در پایان گفت: توسعه زیرساختارهای انرژی پاک و تمرکز بر برنامه توسعه پایدار کشور و تقویت نهادهای مدنی و نقش زنان در ایجاد اشتغال و هم چنین توسعه فرهنگی و سیاسی و ایجاد احزاب مستقل و فراگیر جهت نهادینه شدن فعالیت های مدنی و سیاسی، ایجاد فضای گفتگوی ملی و آزادی همه زندانیان سیاسی و تلاش برای محدود کردن فعالیت های اقتصادی نظامیان و ستادها و آستان ها با هدف ایجاد انگیزه به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و رقابت در اقتصاد از دیگر کارهای لازم برای نجات کشور است.