چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهتصویرخوانآثار تاریخی کرمانشاه قبل از زلزله

آثار تاریخی کرمانشاه قبل از زلزله

بزرگترین غار آبی آسیا در کرمانشاه (غار قوری قلعه)

بیستون

دالاهو بهشت تاریخ و طبیعت

زیج منیژه

طاق بستان

نمایی دیگر از طاق بستان

غار قوری قلعه

قلعه یزدگرد

گوردخمه دکان داود

نماهایی از زیج منیژه

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید