۴ افزایش سرمایه جدید بورسی

4 افزایش سرمایه جدید بورسی
افزایش سرمایه نمادهای زشریف، جم، وسبحان و شیران اعلام شد.
به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادنیوز، جدیدترین افزایش سرمایه ها در بازار سهام اعلام شد:

۱٫ مجوز افزایش سرمایه زشریف ۳۶۲ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد

۲٫ مجوز افزایش سرمایه جم ۳۰ درصدی از محل مطالبات و اورده نقدی صادر شد.

۳٫ مجوز افزایش سرمایه ۲۰ درصدی شیران از محل انباشته صادر شد.

۴٫ تصویب افزایش سرمایه وسبحان