چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهخبراقتصادیبهترین کارفرمایان جهان در سال 2017

بهترین کارفرمایان جهان در سال 2017

براساس رتبه‌بندی جهانی که در سال 2017 انجام شده است بهترین کارفرمایان از نظر کمپانیها  به ترتیب در شرکت‌های زیر قرار دارند:

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید