قمصر کاشان پایتخت گل و گلاب‌گیری

قمصر کاشان پایتخت گل و گلاب‌گیری

شهرستان قمصر کاشان در 25 کیلومتری جنوب کاشان و در ۴۰ کیلومتری شمال غربی نطنز واقع شده است قمصر از نظر حدود جغرافیایی در محدوده سیاسی و اداری استان اصفهان بوده و به لحاظ تقسیمات استانی زیر مجموعه شهرستان کاشان است...

ادامه مطلب ...