چالش‌ها‌ی توسعه ریلی در کشور

چالش‌ها‌ی توسعه ریلی در کشور

محمد توسلی| اولین شهردار تهران پس از انقلاب تردیدی نیست که حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری در هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و جا دارد که دولتها با توجه به ایمنی بیشتر و هزینه عمومی کمتر آن در اولویت بندی...

ادامه مطلب ...