وضعیت کسب و کار استان‌های ایران در سال ۹۷

 وضعیت کسب و کار استان‌های ایران در سال ۹۷

تازه‌ترین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که شاخص کسب و کار در مجموع، پیشرفتی نسبی را در زمستان سال ۹۷ نسبت به پائیز همان سال ثبت کرده است. البته این شاخص در زمستان ۹۷ در قیاس با زمستان سال ۹۶ افت قابل توجهی را...

ادامه مطلب ...