نوشته هایی با برچسب "هندوستان"

اصلاحات اقتصادی و روابط بین‌الملل

اصلاحات اقتصادی و روابط بین‌الملل

دکتر مهدی بهکیش| سرمقاله اخیر روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر جبل‌عاملی برآوردی از اصلاحات اقتصادی موردنیاز جامعه را به خوبی بیان کرده است. ولی آنچه در این یادداشت مغفول مانده، چگونگی اعمال اصلاح در روابط...

ادامه مطلب ...