نوشته هایی با برچسب "هدایت"

رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران در گفت‌وگو با نادر سیف؛

رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران

نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران| روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران در مراحل پایانی است؛ فرایندی که در گام اول با خوداظهاری تشکل‌ها در پرتال اتاق ایران آغاز شده و به گفته نادر سیف،...

ادامه مطلب ...