نمی‌دونیم کجا بریزیم!

نمی‌دونیم کجا بریزیم!

ماجرای افزایش خشونت در ورزشگاه های فوتبال که طی هفته های اخیر باعث مصدومیت تعداد بسیار زیادی از تماشاگران و حتی مربیان شده، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرونگ...

ادامه مطلب ...