بحران ایران، حجم نقدینگی یا صفرهای پول؟

بحران ایران، حجم نقدینگی یا صفرهای پول؟

کامران ندری| کارشناس بانکی، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی کامران ندری در یادداشتی نوشت:«گرچه نمی‌توان در شرایط فعلی از حذف صفرها به عنوان کاری به سود کشور دفاع کرد اما نباید فراموش کنیم که دلیل...

ادامه مطلب ...