کاهش عمرهواپیماها چالش بزرگ حمل‌ونقل هوایی بررسی وضعیت صنعت هوایی ایران در 4 دهه تحریم در گفت و گو با کارشناس صنعت هوایی:

کاهش عمرهواپیماها چالش بزرگ حمل‌ونقل هوایی

تعیین نوع مصرف هواپیما یک چالش مهم در حمل و نقل هوایی ایران است ...

ادامه مطلب ...