رده‌بندی ۹ فیلم تاریخی درباره انجیل تولید محتوا در حوزه مذهبی بررسی شد

رده‌بندی ۹ فیلم تاریخی درباره انجیل

از زمانی که سینما به‌وجود آمد کتاب انجیل نیز از موضوع‌های آن بوده است. داستان‌های کتاب مقدس مسیحیان در زمان فیلم‌های صامت نیز مورد توجه بسیار بودند. برخورد زیباشناختی به این موضوع اما طی ده‌ها سال تغییر کرده است. در...

ادامه مطلب ...