«خرید»ی که همچنان با انتقاد همراه است

«خرید»ی که همچنان با انتقاد همراه است

خرید کتاب از ناشران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره با حاشیه‌ها و انتقادهایی مواجه بوده؛ یکی از این انتقادها خرید کتاب از ناشران دولتی است و این‌ پرسش که آیا ناشران دولتی به حمایت دولت نیاز دارند؟ یا بهتر نیست...

ادامه مطلب ...