سرزمینی تنها با یک دستگاه خودپرداز

سرزمینی تنها با یک دستگاه خودپرداز

قطب جنوب یکی از مکانهای اسرارآمیز جهان است: بیابان دورافتاده یخی بزرگ و پر از رازهای کشف نشده که هنوز دانشمندان در ابتدای راه کشف گنیجینه های پنهانی آن هستند. به گزارش رتبه آنلاین از توریسم آنلاین نوشت: قطب جنوب یکی از...

ادامه مطلب ...