برگزاری جلسه بازدید شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با هدف بهبود رتبه‌بندی شرکت و از سوی مجری انجام شد:

برگزاری جلسه بازدید شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

در قالب رتبه بندی شرکت های ایرانی و از سوی مجری رتبه بندی، جلسه بازدید شرکت گسترش انرژی پاسارگاد  7 خرداد ماه 98 در محل آن شرکت برگزار شد. ...

ادامه مطلب ...