فضای کسب و کار قربانی تصمیمات اقتصادی

فضای کسب و کار قربانی تصمیمات اقتصادی

یکی از قربانیان اصلی وضعیتی که اقتصاد ایران به ویژه در نیمه نخست سال جاری درگیر آن شد، «فضای کسب و کار» است که قطعا کاهش رتبه ایران در حوزه کسب و کار در پایان سال۲۰۱۸ را به دنبال خواهد داشت. ...

ادامه مطلب ...