عیدی سال ۹۷ کارگران چقدر است؟

عیدی سال ۹۷ کارگران چقدر است؟

میزان عیدی کارگران برای سال 97 بر مبنای حداقل حقوق مصوب وزارت کار اعلام شد. بر این اساس میزان عیدی افرادی با کارکرد کمتر از یک سال نیز تعیین شد. میزان عیدی کارگران با توجه به حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی وزارت...

ادامه مطلب ...