۲‌میلیارد نفر از حشرات تغذیه می‌کنند

۲‌میلیارد نفر از حشرات تغذیه می‌کنند

بر اساس اعلام فائو، بیش از ۲‌میلیارد نفر از مردم جهان از حشرات تغذیه می‌کنند ۴۴نوع حشره خوراکی در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد مشاور راه‌اندازی واحد پرورش حشرات و بندپایان: هزینه راه‌اندازی پرورش حشرات یک‌سوم...

ادامه مطلب ...