سرنوشت نخستین «مغازه – موزه» کشور در تهران نامعلوم است

سرنوشت نخستین «مغازه – موزه» کشور در تهران نامعلوم است

این تصویر متعلق به یک‌شنبه 19 خرداد است «صاحب مغازه تا کنون ۱۴ بار به من پیام داده و اعتراض داشته که هرچند می‌خواهد با سرمایه خودش سایت باستانی بازار حضرتی را نجات دهد اما شرایطش فراهم نمی‌شود. نخست مجوزِ میراث را...

ادامه مطلب ...