مقایسه ۲۰ شاخص ۳ اپراتور تلفن همراه ایران کدام اپراتور ‌در شاخص‌های ارتباطی برتر است؟

مقایسه ۲۰ شاخص ۳ اپراتور تلفن همراه ایران

هر یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل، در شاخص‌هایی از جمله تعداد خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده‌ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت پوشش، درصد...

ادامه مطلب ...