متوسط درآمد زباله‌گردهای چرخی و کتفی یک سوم زباله‌گردان تهران کودک‌اند

متوسط درآمد زباله‌گردهای چرخی و کتفی

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه ۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد، گفت: ۴۷۰۰ نفر از این افراد یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند....

ادامه مطلب ...