روایتی از تهران و آتش‌هایی که سوزاند وقتی مشکلات در تهران آغاز می‌شود

روایتی از تهران و آتش‌هایی که سوزاند

وقتی انسان دو سنگ را بر هم سایید و آتش را کشف کرد، نخستین آتش‌سوزی دنیا اتفاق افتاد. شاید باید همان زمان را حتی نخستین مبارزه با آتش‌سوزی دانست؛ اقدامی که چیزی کمتر از تاریخ کشف آتش توسط انسان ندارد، بدون نیاز به...

ادامه مطلب ...