اعلام نتایج گزارش رقابت پذیری ۶ ساله ۳۱ شرکت دارویی مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار ایران (BCDC.IR) گزارش داد

اعلام نتایج گزارش رقابت پذیری ۶ ساله ۳۱ شرکت دارویی

مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار ایران (BCDC.IR) در راستای ماموریت خود و به منظور کمک به گروه داروسازی، شاخص رقابت‌پذیری در حوزه‌های مختلف 31 شرکت را طی 6 سال گذشته اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کرد. ...

ادامه مطلب ...