اعلام گزارش اولیه رتبه‌بندی شرکت داده ورزی فرادیس البرز در جلسه بازدید مجری رتبه بندی کسب و کارهای ایرانی مطرح شد:

اعلام گزارش اولیه رتبه‌بندی شرکت داده ورزی فرادیس البرز

رتبه اولیه شرکت داده ورزی فرادیس البرز از سوی مجری رتبه بندی  وبا حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت در محل این مجموعه برگزار شد. ...

ادامه مطلب ...