نوشته هایی با برچسب "رتبه آنلاین"

این بانوی مقاوم را بیشتر بشناسیم

این بانوی مقاوم را بیشتر بشناسیم

استمرار نام انسان و شخصیت‌ها در گذرگاه پررفت و آمد تاریخ مستلزم پیشرو بودن و ساختارشکنی‌های دوران زندگی افراد است. در این بین،جاودانگی اسامی اشخاص فقط به مردان اختصاص نداشته است بلکه زنان نیز با فعالیت هایشان...

ادامه مطلب ...