ایران اشتباه‌های ۵۰ سال پیش فرانسه را تکرار می‌کند یک گردشگر فرانسوی:

ایران اشتباه‌های ۵۰ سال پیش فرانسه را تکرار می‌کند

یک گردشگر فرانسوی با اشاره به وضعیت نابه‌سامان سواحل ایران و زباله‌های رها شده در طبیعت، گفت: حدود ۵۰ سال پیش ما هم در فرانسه اشتباه‌های بزرگی داشتیم و طبیعت را به مخاطره انداختیم، به نظر می‌آید ایران درحال...

ادامه مطلب ...