درخواست برای بازگرداندن امنیت به تئاتر شهر نامه خانه تئاتری‌ها به حناچی و شورای شهر

درخواست برای بازگرداندن امنیت به تئاتر شهر

هیات مدیره خانه تئاتر در پی حادثه تیراندازی در محوطه تئاتر شهر در نامه‌ای خطاب به شهردار و شورای شهر تهران با انتقاد از بی‌مهری مسئولان شهری به این مجموعه این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا دستفروشان در برابر ساختمان...

ادامه مطلب ...