اولین «جشنواره ملی نقاشی» برگزار می‌شود از سوی دانشگاه علم و فرهنگ،

اولین «جشنواره ملی نقاشی» برگزار می‌شود

اولین «جشنواره ملی نقاشی» دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری وزارت علوم و تحقیقات وفناوری، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ، فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی و هنر آکادمی شمسه و انجمن علمی دانشجویی نقاشی دانشگاه علم و...

ادامه مطلب ...