آمریکا جزو ۱۰ کشور خطرناک برای زنان براساس نظرسنجی جدید که بنیاد «توماس رویترز» خطرناک‌ترین کشورها برای زنان مشخص شد

آمریکا جزو ۱۰ کشور خطرناک برای زنان

مطالعه‌ای جدید ۱۰ کشوری را که برای زنان ناامن‌ترین نقاط در سراسر جهان به شمار می‌روند، معرفی کرده که آمریکا و عربستان نیز در میان آنهاست....

ادامه مطلب ...