هزاران پوند برای یک مهره شطرنج

هزاران پوند برای یک مهره شطرنج

یک مهره شطرنج قرون وسطایی پس از آن‌که برای دهه‌های متوالی در قفسه خانه یک فرد اسکاتلندی نگهداری می‌شد، به قیمت ۷۳۵ هزار پوند فروخته شد. به گزارش رتبه آنلاین از  تلگراف،‌ پس از کشمکش بزرگ مجموعه‌داران در...

ادامه مطلب ...