زمینه‌سازی برای تضعیف بیشتر پول ملی

زمینه‌سازی برای تضعیف بیشتر پول ملی

اقدامات نئوکلاسیک‌های وطنی برای تضعیف بیشتر ارزش پول ملی آغاز شده است. یکی از رسانه‌ها چندی پیش نوشت قیمت دلار خیلی پایین است و بهانه و مستمسک برای توصیه به کاهش ارزش پول ملی نیز مثل همیشه حمایت از تولید داخلی و صادرات...

ادامه مطلب ...