جلسه بازدید شرکت بهینه وزین در راستای بهبود رتبه‌بندی شرکت تولید کننده چربی‌های گیاهی رخ داد:

جلسه بازدید شرکت بهینه وزین

جلسه بازدید شرکت بهینه وزین در تاریخ 5 خرداد ماه 98 در محل آن شرکت برگزار شد. ...

ادامه مطلب ...