نوشته هایی با برچسب "بهره وری"

انبوه قوانین در ایران چه کرد ماده 93 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بررسی شد

انبوه قوانین در ایران چه کرد

بر اساس تعاریف ارایه شده در برنامه جامع بهره وری کشور، بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است و از این رو می توان به آن برنامه ریزی جهت کارِ درست را انجام دادن و درست انجام دادنِ کار گفت. ...

ادامه مطلب ...