خصوصی‌ها ادعای مالکیت ندارند

خصوصی‌ها ادعای مالکیت ندارند

  رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اگر دولت خواهان پیشرفت اقتصاد کشور بوده می‌تواند مالکیت بنگاه‌های تولیدی را کماکان حفظ کند و مدیریت را طی یک بازه معین به خصوصی‌ها بسپارد و بدون دخالت در اقتصاد...

ادامه مطلب ...