مدیریت دولتی فقط تیراژ تولید را دید/ عمر کم مدیریت‌، ضربه‌ بزرگ به صنعت صنعت خودرو در میزگردی با حضور اعضای کمسیون صنایع مجلس بررسی شد:

مدیریت دولتی فقط تیراژ تولید را دید/ عمر کم مدیریت‌، ضربه‌ بزرگ به صنعت

نباید خودروسازان را به زیر تیغ برد...

ادامه مطلب ...