نوشته هایی با برچسب "اقتصادی"

کارآیی خصوصی‌سازی پرسش امروز

کارآیی خصوصی‌سازی

 ریشه‌ روی کارآمدن دولت‌‌ها وگسترش نفوذ و سیطره آنها بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه را می‌توان در نظریه‌ها و پیشنهادهای اقتصاددانانی دانست که در بستر اقتصاد توسعه، راه‌حل‌هایی ارائه کردند که خود بلای جان توسعه...

ادامه مطلب ...