بدرود اتللو!/پیکر پرویز بهرام بدرقه شد

بدرود اتللو!/پیکر پرویز بهرام بدرقه شد

جمعی از بزرگان هنر دوبله و نمایش، امروز به تالار وحدت رفتند تا برای آخرین بار با پیکر یکی از نخبگان این عرصه خداحافظی کنند. پرویز بهرام اگرچه چند سالی بود که به دلیل بیماری و همچنین کهولت سن از فضای هنر دور مانده...

ادامه مطلب ...