آرشیو "یادداشت"

رتبه‌بندی کارکنان و نفع سازمان

رتبه‌بندی کارکنان و نفع سازمان

نویسنده Alan Murray/ منتقدان نام آن را «رتبه‌بندی و اخراج» (rank and yank) گذاشته‌اند اما نام اصلی این مدل، «منحنی سرزندگی» است که نخستین بار توسط «جک ولش»، مدیرعامل سابق شرکت جنرال الکتریک مطرح شد. ...

ادامه مطلب ...
رقابت‌پذیری جهانی و اطلاعات

رقابت‌پذیری جهانی و اطلاعات

حسین سلاح‌ورزی - نایب‌رئیس اتاق بازرگانی|دنیای امروز ویژگی‌هایی دارد که آن را حتی از دهه‌های جدید جدا کرده؛ یکی از این ویژگی‌ها، گسترده و ژرف شدن اطلاعات هر جامعه و انتشار آنها در آنی‌ترین زمان و در پهنه جهان...

ادامه مطلب ...
«مزیت نسبی» در انتظار

«مزیت نسبی» در انتظار

محمدجعفریپژوهشگر اقتصادی| دولت برای حمایت از یک صنعت خاص، عوارض گمرکی را افزایش داده و مزیت رقابت محصول مشابه خارجی را در رقابت با محصول داخلی از بین می‌برد. در نقطه مقابل هنگامی که دولت به دنبال کاهش قیمت محصول...

ادامه مطلب ...
اعتبارسنجی لیسانسی

اعتبارسنجی لیسانسی

پویا ناظران | روی اینترنت داستان تولید‌کننده شوینده‌ای دست به دست می‌شود که در تبلیغات خود، بر تولید تحت لیسانس انگلیس تاکید می‌کرد. داستان از آنجا جالب شد که بررسی‌های بیشتر نشان داد که آن شرکت انگلیسی، یک شرکت صوری...

ادامه مطلب ...
بررسی سومین چالش اقتصاد

بررسی سومین چالش اقتصاد

سید محمد صادق الحسینی| گفتیم که ابرچالش اصلی اقتصاد ایران در دهه آتی بیکاری است و امکان حل معضل بیکاری در دهه آتی وجود ندارد، بلکه باید ابعاد مختلف این ابرچالش را مدیریت کنیم.  دو چالش بزرگ اقتصاد را هم بررسی کردیم؛ نرخ...

ادامه مطلب ...