آرشیو "یادداشت"

«مزیت نسبی» در انتظار

«مزیت نسبی» در انتظار

محمدجعفریپژوهشگر اقتصادی| دولت برای حمایت از یک صنعت خاص، عوارض گمرکی را افزایش داده و مزیت رقابت محصول مشابه خارجی را در رقابت با محصول داخلی از بین می‌برد. در نقطه مقابل هنگامی که دولت به دنبال کاهش قیمت محصول...

ادامه مطلب ...
اعتبارسنجی لیسانسی

اعتبارسنجی لیسانسی

پویا ناظران | روی اینترنت داستان تولید‌کننده شوینده‌ای دست به دست می‌شود که در تبلیغات خود، بر تولید تحت لیسانس انگلیس تاکید می‌کرد. داستان از آنجا جالب شد که بررسی‌های بیشتر نشان داد که آن شرکت انگلیسی، یک شرکت صوری...

ادامه مطلب ...
بررسی سومین چالش اقتصاد

بررسی سومین چالش اقتصاد

سید محمد صادق الحسینی| گفتیم که ابرچالش اصلی اقتصاد ایران در دهه آتی بیکاری است و امکان حل معضل بیکاری در دهه آتی وجود ندارد، بلکه باید ابعاد مختلف این ابرچالش را مدیریت کنیم.  دو چالش بزرگ اقتصاد را هم بررسی کردیم؛ نرخ...

ادامه مطلب ...
آسیب‌پذیری بخش تامین مالی

آسیب‌پذیری بخش تامین مالی

نیک وادهامس-بلومبرگ|در ۲۱ ماهی که از پیمان هسته‌ای ایران می‌گذرد اقتصاد ایران تا اندازه‌ای از تحریم‌ها رها شده است. سرمایه‌گذاران مشتاق حضور در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور و بهره بردن از بازار ۸۰ میلیونی آن منتظر...

ادامه مطلب ...