آرشیو "یادداشت"

۳ توصیه برای مراوده تجاری با چین

۳ توصیه برای مراوده تجاری با چین

یادداشت فریال مستوفی| عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران برای خرید جنس با کیفیت از چین به طور دائمی بر فرایند واردات نظارت کنید. از پیشینه شرکت چینی همکار اطمینان حاصل کنید و خوش رفتار و خوش حساب باشید چراکه رعایت...

ادامه مطلب ...
کارآفرینان‌ و نگرانی نسبت به آینده کشور

کارآفرینان‌ و نگرانی نسبت به آینده کشور

پدرام سلطانی| رئیس اتاق ایران و اتریش سلطانی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشته است بخش خصوصی سررشته‌ای در قدرت نظامی یا راهبرد سیاسی ندارد، اما سال‌ها کار اقتصادی به او قدرت آینده‌نگری داده است که بارها در...

ادامه مطلب ...
تضعیف کارآیی اطلاعاتی

تضعیف کارآیی اطلاعاتی

عباس گمار| کارشناس ارشد بازار سرمایه انجام معامله در بازار سهام هزینه آشکار و پنهانی دارد که یکی از کارکردهای اساسی بازار ثانویه سهام، کاهش هزینه معاملات ازطریق تدارک سامانه‌ها و ابزارهای مناسب است. بدیهی است هر...

ادامه مطلب ...
قانون تجارت و مساله ذی نفعان

قانون تجارت و مساله ذی نفعان

عباس آرگون| عضو اتاق بازرگانی با وجود گذشت بیش از ۸۵ سال از عمر قانون تجارت، ضرورت تغییر آن خدشه بردار نیست؛ با این حال حضور ذی‌نفعان در تصویب آن می‌توانست به تصویب قانونی جامع‌تر یاری رساند. قانون فعلی تجارت که هم...

ادامه مطلب ...