آرشیو "یادداشت"

FATF و اقتصاد ایران

FATF و اقتصاد ایران

زهرا کریمی عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران بسیاری از کارشناسان به‌درستی تصویب‌نشدن FATF را در عمل تحریم نظام بانکی ایران تعریف کرده‌اند. اما کاهش نااطمینانی، ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و ترمیم پیوند ایران با نظام...

ادامه مطلب ...
خود کم‌بینی ممنوع

خود کم‌بینی ممنوع

فرشید شکرخدایی| این روزها مطالب زیادی می بینیم و می شنویم که ما بدبختیم، ما بدترین کشور دنیا هستیم و از ما بدتر در دنیا نیست ، این خود کم بینی ملی به جایی رسیده که افغانستان و پاکستان و عراق را برتر از خود می پنداریم در...

ادامه مطلب ...