آرشیو "نشریه رتبه"

معرفی ۶۳شرکت بهره‌ور ایران در دهمین جشنواره ملی بهره‌وری و در قالب یک مسابقه رخ داد:

معرفی ۶۳شرکت بهره‌ور ایران

دهمین جشنواره ملی بهره وری با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره‌وری و افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی با  قدردانی از  بهره‌ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی 20 اسفند 97در مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران(ایران...

ادامه مطلب ...
مسئولیت‌های اجتماعی در سال‌های بحران اقتصادی از کمپین‌های خیریه تا حمایت‌های اجتماعی در بانک‌های کویت بررسی شد

مسئولیت‌های اجتماعی در سال‌های بحران اقتصادی

بانک تجاری کویت در قالب مسئولیت‌های اجتماعی پروژه برق‌رسانی و حمایت از فعالیت‌های اجتماعی را انجام داد مسئولیت‌های اجتماعی بانک‌ها شامل تعهد در مسئولیت‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی و زیست‌محیطی است ...

ادامه مطلب ...