آرشیو "فلزات اساسی"

سال های طلایی بهره وری سرمایه صنعت فولاد رتبه آنلاین گزارش می دهد

سال های طلایی بهره وری سرمایه صنعت فولاد

بهره وری سرمایه صنعت فولاد طی سال های 1389 تا 1394 منتشر شد. به گزارش رتبه آنلاین داوران هشتمین جشنواره ملی بهره وری با بررسی عملکرد 60 شرکت فعال در صنعت فولاد علاوه بر هر شرکت میانگین عملکرد این شرکت ها را محاسبه و منتشر...

ادامه مطلب ...