آرشیو "فلزات اساسی"

کفه ترازوی برابر در شاخص‌های بهره‌وری سیمان مجدخواف رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «سیمان مجدخواف» را بررسی کرد؛

کفه ترازوی برابر در شاخص‌های بهره‌وری سیمان مجدخواف

کارنامه‌های بهره‌وری شرکت‌های سیمانی حاکی از آن که بهره‌وری دستمزد یا سرمایه در هر شرکتی خودنمایی می‌کند اما در شرکت سیمان مجدخواف تمامی شاخص‌ها بایکدیگر اوج گرفتند. ...

ادامه مطلب ...
سقوط آزاد حاشیه سود صنعت فولاد در سال ۹۴ رتبه آنلاین عملکرد 60 شرکت فولادی را بررسی می کند

سقوط آزاد حاشیه سود صنعت فولاد در سال ۹۴

درصد حاشیه سود خالص صنعت فولاد در سال 1394 با یک سقوط آزاد مواجه شده است. به گزارش رتبه آنلاین داوران هشتمین جشنواره ملی بهره وری با ارزیابی عملکرد 60 شرکت فولادی ایران در فاصله سال های 1389 تا 1394 درصد حاشیه سود این شرکت ها...

ادامه مطلب ...
بهره‌وری‌سرمایه برنده از میانگین کل صنعت رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «گچ‌ماشینی فارس» را بررسی کرد؛

بهره‌وری‌سرمایه برنده از میانگین کل صنعت

در شرایطی که بهره‌وری دستمزد در شرکت گچ ماشینی فارس از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده اما بهره‌وری سرمایه این شرکت جور کارنامه ضعیف بهره‌وری آن را در مقاطعی کشیده است....

ادامه مطلب ...
بهره‌وری سرمایه در بلندای پرواز/ وقتی بهره‌وری دستمزد اقتصادی نیست رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «سیمان فیروزکوه» را بررسی کرد؛

بهره‌وری سرمایه در بلندای پرواز/ وقتی بهره‌وری دستمزد اقتصادی نیست

شرایط بنگاه‌های اقتصادی از نوع سیمان کمابیش همگی تشابه عجیبی با یکدیگر دارند و شرکت سیمان فیروزکوه نیز از این قضیه مستثنی نبوده و رنگ و لعاب کارنامه بهره‌وری این شرکت تنها مدیون بهره‌وری سرمایه بالا است. ...

ادامه مطلب ...