آرشیو "دارو و درمان"

نبود داروی میلیاردی آمریکایی در فهرست دارویی ایران

نبود داروی میلیاردی آمریکایی در فهرست دارویی ایران

به گزارش رتبه آنلاین، دکتر شکوفه نیکفر در گفتگو با مهر، اظهارداشت: فهرست دارویی هر کشور محور سیاست های ملی دارویی آن کشور است که بر اساس شاخصه هایی تدوین می شود. وی با عنوان این مطلب که هر دارویی برای قرار گرفتن در...

ادامه مطلب ...